32 ĐIỂM MỚI VỀ THUẾ TNDN.

logo bao ve thien nhanmot-so-noi-dung-moi-ve-thue-gtgt-va-thue-tndn

 

 

 

 

 

 

Ngày 22/06/2015, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC. Theo đó, có các điểm mới quan trọng mà các doanh nghiệp cần phải lưu ý. Theo file tổng hợp đính kèm: 32 điểm mới về thuế TNDN.

Thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 08 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi. Theo file đính kèm: Thông tư  96/2015/TT-BTC.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ THIỆN NHÂN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>